Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh online 2022

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm 2022
| Xem thêm

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký xét tuyển 2022

Nhận hồ sơ tuyển sinh tại phòng Tuyển sinh trường Cao đẳng nghề An Giang
| Xem thêm

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2022 MỚI NHẤT

NGHỀ Trình độ Chỉ tiêu Số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến Chi tiết
Điện công nghiệp Cao đẳng 70 1 Xem
Điện tử công nghiệp Cao đẳng 25 0 Xem
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí Cao đẳng 75 5 Xem
Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 70 6 Xem
Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 35 0 Xem
Công nghệ ô tô Cao đẳng 75 4 Xem
Cắt gọt kim loại Cao đẳng 25 1 Xem
Hàn Cao đẳng 25 0 Xem
Lắp đặt thiết bị cơ khí Cao đẳng 35 0 Xem
Cơ điện tử Cao đẳng 35 0 Xem
May thời trang Cao đẳng 25 0 Xem
Quản trị mạng máy tính Cao đẳng 35 1 Xem
Lập trình máy tính Cao đẳng 35 1 Xem
Quản trị nhà hàng Cao đẳng 35 3 Xem
Quản trị du lịch MICE Cao đẳng 15 0 Xem
CN. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Cao đẳng 30 1 Xem
Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính Cao đẳng 30 0 Xem
Điện công nghiệp Trung cấp 50 2 Xem
Điện tử công nghiệp Trung cấp 20 0 Xem
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí Trung cấp 65 14 Xem
Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 30 3 Xem
Công nghệ ô tô Trung cấp 60 19 Xem
Cắt gọt kim loại Trung cấp 25 1 Xem
Hàn Trung cấp 20 0 Xem
Lắp đặt thiết bị cơ khí Trung cấp 30 0 Xem
Cơ điện tử Trung cấp 30 0 Xem
Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính Trung cấp 25 1 Xem
May thời trang Trung cấp 30 1 Xem
Quản trị khách sạn Trung cấp 35 3 Xem
Nghiệp vụ nhà hàng Trung cấp 35 0 Xem
Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 50 1 Xem
Kế toán hành chính sự nghiệp Trung cấp 20 0 Xem
Xây dựng cầu đường bộ Trung cấp 20 0 Xem
Tin học ứng dụng Trung cấp 35 2 Xem
Quản trị du lịch MICE Trung cấp 15 0 Xem
Thiết kế đồ họa Trung cấp 35 4 Xem

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HÓA NĂM 2022 MỚI NHẤT

NGHỀ Chỉ tiêu Số lượng đăng ký học văn hóa Chi tiết
Học văn hóa 580 5 Xem
Đăng ký