PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022

Chú ý: Mục đánh dấu (*) là bắt buộc điền đầy đủ.

I.Chúng tôi cần bạn điền thông tin cá nhân vào dưới đây:
1.Họ và tên: (*)
2.Ngày sinh: (*)
3.Giới tính: (*) /
4.Trình độ văn hóa: (*)
5.Email:
6.Điện thoại: (*)
Nơi sinh: (*)
7.Hộ khẩu: (*)
Dân tộc: (*)
CMND:
8.Đối tượng ưu tiên:
Ảnh chụp bằng TN hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời mặt có họ tên
II.Thông tin đăng ký học:
9.Tên trường: Cao đẳng nghề An Giang
Mã trường: CDD5101
10.Tên ngành/ nghề học:(*)
Nguyện vọng 1 (Nghề/Trình độ): (*)
Nguyện vọng 2 (Nghề/Trình độ): (*)
Nguyện vọng 3 (Nghề/Trình độ): (*)
III.Điểm học bạ cuối cấp:
Nhóm ngành: (*)
Điểm môn 1: (*)
Điểm môn 2: (*)
Điểm môn 3: (*)
Ảnh chụp bảng điểm học bạ lớp 9 (nếu đăng ký trình độ Trung cấp) hoặc bảng điểm học bạ lớp 12 (nếu đăng ký trình độ Cao đẳng) mặt có bảng điểm
IV.Chúng tôi cần thông tin để thông báo kết quả xét tuyển cho bạn:
Người nhận: (*)
SĐT người nhận: (*)
Địa chỉ: (*)
Đăng ký